Wet Arbeidsmarkt in Balans door Tweede Kamer aangenomen

Zoals al eerder aangekondigd in onze nieuwsberichten zal het arbeidsrecht op korte termijn weer ingrijpend veranderen. De Wet Werk en Zekerheid uit 2015 zal deels worden vervangen door de regels uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Deze wet is 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Een van de grootste wijzigingen zal niet worden doorgevoerd: de proeftijd in een arbeidsovereenkomst kan niet worden verlengd tot 5 maanden.

Belangrijke andere maatregelen die met de WAB zullen worden ingevoerd zijn:

 • De verlenging van de ketenbepaling van twee naar drie jaar. Werknemers krijgen hierdoor pas na drie jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast contract.
 • De introductie van de cumulatiegrond bij ontslag. Hierdoor kunnen werkgevers straks verschillende ontslaggronden met elkaar combineren. Ontslaat de werkgever een werknemer op basis van deze grond, dan kan de rechter de werknemer wel een extra vergoeding toekennen (maximaal 50% transitievergoeding).
 • De wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding. Denk aan:
  • Een werknemer heeft hier straks vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op, dus niet pas vanaf een dienstverband van 2 jaar.
  • Het schrappen van de afronding op halve dienstjaren. De werkgever moet de transitievergoeding straks berekenen over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst.
  • Het afschaffen van de hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest.
 • Het jaarlijks doen van een aanbod door de werkgever voor een vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten met een nulurencontract of min-maxcontract. Dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden. Daarnaast moet de werkgever een oproepkracht straks minimaal vier dagen van tevoren oproepen (in de cao kan hiervan worden afgeweken).
 • Het wijzigen van de regels voor payrollers. Payrollbedrijven kunnen straks geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.
 • De wijzigingen in de WW-premie. Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contact en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de WAB, gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer ook instemt met het voorstel, gaan de wijzigingen per 1 januari 2020 in. We houden je van de ontwikkelingen op de hoogte. Als er vragen zijn, neem dan contact met ons op.