Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer ben je als werkgever verplicht de arbodienst in te schakelen. Dat doe je netjes en je bent in de veronderstelling dat de verzuimbegeleiding zo goed geregeld is.

Maar let op!

Het Tuchtcollege in Amsterdam heeft op 20 juni 2019 een uitspraak gedaan waarin weer wordt bevestigd dat enkele taken alleen aan een bedrijfsarts zijn toebedeeld. Een basisarts of arboarts mag niet de indruk wekken dat hij een bedrijfsarts is of op begeleid wordt door een bedrijfsarts. De werknemer moet vanaf het begin van de verzuimbegeleiding weten wat de kwalificaties van de betreffende arts zijn. Mocht er onduidelijkheid zijn dan loopt de arts tuchtrechtelijk een risico maar als werkgever zijnde loop je het risico dat er geen formeel oordeel is over de (mate van) arbeidsongeschiktheid van de werknemer.  De bedrijfsarts heeft namelijk andere bevoegdheden dan een arboarts of basisarts.

Heb je hier vragen over, neem dan even contact met ons op.