• UP TO DATE

Prorail Volgens Prorail neemt het aantal reizigers én goederen over het spoor toe. Om deze groeiende stroom mogelijk te maken, moeten er volgens Prorail op drukke trajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor. Dit programma bevat tal van maatregelen. Waaronder aanpassingen op en rond het spoor tussen Meteren en […]

Een werknemer is sinds 8 jaar in dienst van een uitgever en werkt fulltime. De werknemer verricht iedere vrijdag zijn werkzaamheden vanuit huis. In 2014 is de werknemer door de werkgever aangesproken op zijn functioneren, met name op zijn werkhouding. Ook in 2015 is de werknemer op zijn functioneren aangesproken. Hij ontvangt van de werkgever […]

De groenstrook die aangrenzend aan een tuin is gelegen, wordt vaak door de eigenaren van die tuin in gebruik genomen. In veel gevallen deed de gemeente daar niets aan. Soms omdat ze niet in de gaten hadden dat er een groenstrook bij een tuin getrokken was, en soms omdat het onderhoud door de tuineigenaar wel […]

Na de invoering van de WWZ moet een werkgever die een arbeidsovereenkomst met zijn werknemer wegens disfunctioneren wil laten ontbinden door de kantonrechter, moet aan nog strengere eisen voldoen. Met name de verplichting tot op het opstellen van een gedegen verbeterplan, en een juiste uitvoering daarvan, zorgt nog wel eens voor lastige kwesties. Maar hoe […]

De boom van de buren Iedereen die een tuin heeft kent het wel. De buren hadden ooit zo’n schattig boompje tegen de schutting geplant. Maar inmiddels is die boom 6 meter hoog en vallen de bladeren in de herfst allemaal in jouw tuin. De meeste mensen slagen erin dit ongemak in goed overleg op te […]

De inhoud van het nieuwe reageerakkoord is op 10 oktober jl. gepubliceerd en de coalitie heeft ook aangekondigd het arbeidsrecht aan te gaan passen. De Wet Werk en Zekerheid van minister Asscher is pas 2 jaren oud maar we lijken toch weer terug te gaan keren naar oude tijden. Hier volgt een korte uiteenzetting van […]

De Wet kwaliteitsborging in de bouw (Wkb) ligt al sinds februari 2017 bij de Eerste Kamer. Op 11 juli van dit jaar liet de Kamer weten dat de stemming over deze wet werd uitgesteld, en dat de wet niet vóór 1 januari 2019 in werking zou treden. De bedoeling van de Wkb is dat de […]

In een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, gepubliceerd op 27  juli jl. was het volgende aan de hand. Een werknemer is in 2008 in dienst getreden bij zijn werkgever, een uitzendbureau. Van 20 t/m 22 januari stond werknemer ingepland om bij klant X werkzaamheden te verrichten. Hij is echter geen enkele dag verschenen terwijl hij […]

Mailen met rechtsgevolg

19, juli, 2017

In veel wettelijk regelingen geldt een zgn. schriftelijkheidsvereiste, maar valt mailen daar ook onder? De laatste jaren gaat de digitalisering van het rechtsverkeer steeds verder. Zelfs de overheid verplicht zichzelf om digitale communicatie mogelijk te maken. Maar betekent dat dat ook een huurovereenkomst digitaal tot stand kan komen? Het Burgerlijk Wetboek kent daar in ieder […]