Ontslag op staande voet terecht, ook in hoger beroep, na overgieten water in eigen Dopper fles

In 2020 heeft de kantonrechter in Haarlem besloten dat een ontslag op staande voet van een werknemer van KLM catering terecht was. De werknemer is in hoger beroep gegaan en vorige week heeft het Gerechtshof besloten dat het ontslag op staande voet in stand blijft omdat de werknemer de inhoud van een flesje water zichzelf onrechtmatig hebben toegeëigend.

Wat is er gebeurd?

De werknemer was werkzaam voor een cateringbedrijf dat cateringactiviteiten verzorgt voor KLM. Hij was reeds 25 jaar in dienst bij dit bedrijf en had een goede staat van dienst. Op 10 oktober 2019 deed zich echter een incident voor dat tot een ontslag op staande voet heeft geleid.

De werknemer heeft op die dag water uit een flesje in zijn persoonlijke Dopper fles gegoten. Een Dopper fles die alle werknemers hebben ontvangen. In de gedragscode staan regels voor het gebruik van de Doppers fles, waaronder: ‘De Dopper kun je op de geïnstalleerde tappunten op de afdeling vullen met water en daar waar dat is toegestaan gebruiken als je tijdens je werk dorst hebt.’

Maar ook:

“Onrechtmatige toe-eigening is verboden, net als fraude.

Let op: onder ‘onrechtmatige toe-eigening’ wordt onder andere verstaan:

1. (…)

2. het binnen KCS eten, drinken of proeven van andermans producten zonder duidelijke toestemming van een Director van KCS.

De maatregelen zijn zeer streng, namelijk ontslag op staande voet.”

Bij het overgieten van het water uit het flesje naar zijn Dopper fles werd de werknemer betrapt door zijn leidinggevende, waarna er een gesprek heeft plaatsgevonden. De werknemer bekende het flesje water te hebben gepakt en het water in zijn Dopper fles te hebben gegoten. Zijn werkgever accepteerde dit niet en besloot de werknemer te ontslaan. De werkgever vindt dat de werknemer het water onrechtmatig heef toegeëigend en conform de gedragscode moet dat met ontslag op staande voet bestraft worden.

De kantonrechter heeft de werkgever in het gelijk gesteld. De werknemer heeft de kwestie voorgelegd aan het Gerechtshof.

Ook in hoger beroep wordt de werknemer in het ongelijk gesteld. Het ontslag op staande voet is terecht gegeven. De werknemer is bekend met het zero tolerance beleid uit de gedragscode van de werkgever.

De omstandigheden, zoals het lange dienstverband en zijn goede staat van dienst, tasten de rechtsgeldigheid van het ontslag niet aan. Na 25 jaar staat de werknemer, enkel met een Dopper fles in zijn handen, op straat.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer hoe belangrijk het voor zowel werkgever als werknemer is dat een reglement een belangrijk instrument is binnen een organisatie. Regelmatig updaten en zorgen dat het op de juiste wijze van toepassing is verklaard, zijn van groot belang. We helpen je er graag bij.

V𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗶𝗹 𝘁𝘂𝘀𝘀𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘃𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗸𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗱𝗮𝗴𝗲𝗻

Rond deze tijd wordt u overspoeld met artikelen over vervallen en verjaren van vakantiedagen. Helaas worden deze termen vaak door elkaar gehaald. Wat is het verschil en waarom is het relevant?

Vervallen

De wettelijke vakantiedagen 𝙫𝙚𝙧𝙫𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣 binnen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De vakantiedagen over 2020 vervallen dus per 1 juli 2021. Wanneer vakantiedagen vervallen, is het niet mogelijk voor de werknemer om door een zogenaamde stuitingshandeling de termijn te verlengen.

Verjaren

De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen niet (een veel gemaakte fout), maar 𝙫𝙚𝙧𝙟𝙖𝙧𝙚𝙣 na 5 jaar. De verjaring kan wel gestuit worden. Dit is een mededeling van de werknemer aan de werkgever dat hij nog steeds recht heeft op deze dagen. Zo kan deze termijn verlengd worden.

Tip

Check even in uw reglementen of u de juiste terminologie heeft gebruikt, zodat de wettelijke vakantiedagen daadwerkelijk vervallen in plaats van verjaren. Verjaring is namelijk een gunstige afwijking in het voordeel van de werknemer, waardoor de werknemer ineens de verjaring kan stuiten en een stuwmeer aan vakantiedagen kan opbouwen.

Welkom!

WELKOM!
Per 1 mei 2021 is Samantha Kranenburg ons team komen versterken! Zij zal werkzaam zijn als advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Samantha is hiervoor enkele jaren werkzaam geweest bij een middelgroot advocatenkantoor en heeft gewerkt bij een rechtsbijstandsverzekeraar.

Samantha is te bereiken op 06-19141593 en via samantha@jmadvocaten.nl

Vacature: Advocaat / ervaren jurist

Wie zijn we?

Wij zijn De Jong Van Mook advocaten. In 2016 zijn Marcel de Jong en Niki van Mook dit kantoor in Kerkdriel gestart met de bedoeling om met veel plezier ons prachtige vak uit te oefenen op de manier hoe wij vinden dat dat het beste past. Geen klassieke advocatuur maar passend bij deze tijd.
Wij hebben een sterk adviserende rol maar procederen natuurlijk ook wanneer dat nodig is. We werken vooral samen met, en voor ondernemingen, met name op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht.

Ons kantoor kenmerkt zich door laagdrempeligheid en de wijze van samenwerking met onze klanten, bijvoorbeeld op basis van het Juridisch Maatwerk pakket. We staan graag dicht bij de klant, al is dat nu tijdelijk even op afstand.

Wie zoeken we?

Wij zoeken een advocaat met afgeronde beroepsopleiding of een jurist met meerdere jaren werkervaring binnen het werkgebied van ons kantoor. Je richt je op huidige relaties maar werkt ook mee aan de groei van ons kantoor. Daarbij krijg je de ruimte om zelf te ondernemen. Je bent commercieel en sociaal gedreven, proactief en houdt van uitdagingen.

Wat bieden we?
 
Wij bieden een informele en prettige werkomgeving waarbij natuurlijk de mogelijkheid bestaat om flexibel te werken en je eigen agenda te bepalen. Wij bieden ruimte voor ontwikkeling en specialisatie maar vooral ook plezier in het werk. Uiteraard passen daar goede arbeidsvoorwaarden bij. Samen komen we daar wel uit.
 
We zien je motivatie voorzien van je cv graag per e-mail tegemoet (info@jmadvocaten.nl) en hopen snel kennis te kunnen maken.

Ontslag na een vakantie naar een oranje gebied

Ondanks duidelijke, voorafgaande instructies van de werkgever is een werknemer afgereisd naar een ‘oranje’ gebied, is hij na terugkomst niet in quarantaine geweest en heeft hij tegen zijn werkgever gelogen over zijn vakantiebestemming. De werkgever, een gevangenisinstelling, is naar de kantonrechter gestapt en heeft om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer gevraagd.

De gevangenisinstelling heeft afgelopen zomer een nieuwsbrief onder haar personeel verspreid waarin duidelijke regels zijn opgenomen omtrent de gevolgen van het reizen naar een gebied met een oranje of rood reisadvies in het kader van Covid. Als een werknemer ondanks dat negatieve advies toch afreist naar zo’n gebied moet hij bij thuiskomst in quarantaine voor eigen rekening en risico en heeft hij dus geen recht op loon.

De betreffende werknemer is naar een oranje gebied afgereisd en bij thuiskomst direct aan het werk gegaan. Daar vertelde hij dat hij naar een geel gebied was afgereisd, hetgeen hij ook bij zijn leidinggevende bleef volhouden. Hij heeft zelfs vervalste vluchtgegevens verstrekt. Daar is de werkgever tijdens nader onderzoek achter gekomen. De werknemer werd direct geschorst.

De kantonrechter is van mening dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en is overgegaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Een transitievergoeding kon de werknemer als gevolg van zijn handelwijze wel vergeten.

Het is van belang dat je als werkgever een duidelijk beleid hebt en de werknemer vooraf informeert over de gevolgen van het negeren van adviezen. In deze zaak heeft de werkgever de werknemer deugdelijk geïnformeerd en wordt de arbeidsovereenkomst mijns inziens terecht beëindigd.

Windmolens in Hoenzadriel

Op 5 augustus 2020 heeft de gemeenteraad van Maasdriel bekend gemaakt dat (onder andere) het ontwerp-bestemmingsplan waarmee de bouw van windmolens in Hoenzadriel mogelijk wordt gemaakt, ter inzage wordt gelegd. Dat betekent dat de mogelijkheid om tegen dit windpark bezwaar te maken al op 15 september 2020 (morgen dus!) eindigt. De windmolens mogen volgens het ontwerp-bestemmingsplan een maximale tiphoogte hebben van 220 meter.

Niet veel inwoners van Hoenzadriel, Velddriel, Hedel, Empel en de Bossche wijk Maaspoort zullen zich realiseren dat ze tegen deze windmolens, waar zij vanuit hun woonomgeving zicht op hebben, na die datum geen bezwaar meer kunnen maken.

De officiële term die gebruikt wordt is dat zienswijzen kunnen worden ingediend tegen het plan. Hoewel dat klinkt als iets vrijblijvends, is de volgende fase dat er een beroepschrift kan worden ingediend bij de Raad van State, maar dat dit alleen kan door mensen die ook zienswijzen hebben ingediend. Dus wie de kans morgen laat verlopen, kan daarna niets meer doen.

Argumenten die worden gehanteerd bij het indienen van een zienswijze tegen een windmolenpark kunnen bijvoorbeeld gaan over zichthinder en horizonvervuiling, over geluidhinder en mogelijk schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook over het gevaar als er een molenblad af zou breken en naar beneden storten, of de impact die de molens hebben op flora en fauna in de buurt.

Dus wie zich niet kan vinden in de plaatsing van windmolens in Hoenzadriel, dien uiterlijk morgen (15 september 2020) een zienswijze in met de argumenten waarom deze windmolens er niet moeten komen, of neem contact met ons op als wij u daarbij van dienst kunnen zijn. Wij zijn bereikbaar via info@jmadvocaten.nl.

Corona en vakantie

Nu de Corona-crisis in volle gang is, en er nog geen zicht is op een einde aan de maatregelen die we allemaal moeten treffen om de besmetting zo min mogelijk te verspreiden, zijn alle vakantie-plannen die je al gemaakt had een stuk minder zeker dan ze leken.

Veel geplande, geboekte en meestal ook al betaalde reizen in het voorjaar zijn inmiddels door de reisaanbieders geannuleerd. Reeds betaalde tickets moeten door de reisaanbieder worden terugbetaald als de reis geannuleerd wordt. Veel reisaanbieders bieden in plaats daarvan aan de reis om te boeken naar een later moment. Vanzelfsprekend geven de reisaanbieders daar de voorkeur aan, maar je hoeft er niet mee akkoord te gaan. Wel is het zo dat je voucher in voorkomend geval door de Stichting Garantiefonds Reisgelden wordt gegarandeerd, terwijl dat bij een terugbetaling niet zo is.

De verplichting om terug te betalen geldt overigens alleen voor dat deel van de reis dat geannuleerd wordt. Als je dus naast je vlucht die geannuleerd wordt ook nog hotels gereserveerd had of een auto gehuurd, dan moet je bij de aanbieder daarvan zelf zijn om eventueel geld terug te krijgen als ook dat hotel of die huurauto geannuleerd wordt. Voor een pakketreis geldt dat die geheel moet worden terugbetaald als er geannuleerd wordt.

Als echter je reis niet door de reisaanbieder geannuleerd wordt, bijvoorbeeld je geboekte vakantiepark op Texel, of een binnenlandse vlucht in de VS (eigen ervaring), dan is de reisaanbieder niet verplicht om je te compenseren. Als er voor het gebied waar de reis zou gaan plaatsvinden een negatief reisadvies geldt (oranje of rood), dan zijn er reis- en annuleringsverzekeringen die je schade vergoeden, maar dat geldt zeker niet voor alle verzekeringsmaatschappijen. Check daar dus je polisvoorwaarden voor. Het reisadvies voor het gebied waar je heen zou gaan kun je nagaan op een site van de Rijksoverheid.

Dan zijn er tenslotte nog tickets die je mogelijk al geboekt had, maar waarvan de luchtvaartmaatschappij failliet gaat nog voordat de vlucht kon worden geannuleerd. Tenzij daar een aparte verzekering voor was afgesloten, heb je dan alleen als schuldeiser van de luchtvaartmaatschappij recht op een deel van het geld dat beschikbaar is voor alle schuldeisers samen. Meestal is het resultaat daarvan dat je niets terug krijgt omdat de schulden zoveel groter zijn dan het beschikbare kapitaal, en er diverse partijen voorrang hebben bij de betaling van uw vordering (hypotheekhouders, de belastingdienst, het UWV). Een andere mogelijkheid is er soms als het vliegticket met een creditcard betaald is, dan kan de betaling door de creditcardmaatschappij aan de luchtvaartmaatschappij betwist worden. Lees in de voorwaarden van je creditcard wat hier de voorwaarden voor zijn.

Conclusie

Niet in alle gevallen betaalt de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij je geld terug als je vakantie wordt geannuleerd vanwege corona. Als je twijfelt aan de voorwaarden van de reisverzekering of je creditcard, kan je altijd eens bij ons aankloppen.

Zoals altijd is het eerste half uur van een gesprek met ons gratis. Nu doen we die gesprekken even telefonisch of per e-mail, normaal gesproken doen we dat graag face to face.

Overmacht in tijden van Corona

Het zijn woelige tijden. Hele bedrijfstakken worden gesloten. Andere bedrijven krijgen te maken met een hoge uitval onder het personeel. Personeelsleden zijn ziek, of moeten thuis blijven omdat de kinderen niet naar school kunnen. Onder die omstandigheden lukt het niet iedereen om zijn of haar afspraken na te komen.

Nu de oorzaak het Corona-virus is, waar geen bedrijf iets aan had kunnen doen, valt met regelmaat het woord “Overmacht”.

Als ondernemer kan je op twee manieren met overmacht te maken krijgen. Danwel je hebt een leverancier die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en die zich op overmacht beroept, of je kunt zelf niet aan je verplichtingen voldoen, en je beroept je op overmacht.

Maar wat is dan precies overmacht? Volgens de Nederlandse wet is overmacht de situatie waarin een overeenkomst niet wordt nagekomen, maar dat degene die niet nakomt niet kan worden aangerekend. Dat is het geval als de tekortkoming niet door zijn schuld veroorzaakt is, en ook niet volgens de wet, de overeenkomst of volgens gebruik voor zijn rekening komt.

Als daar sprake van is, dan kan een tekortkoming niet worden toegerekend en hoeft de schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan, niet te worden vergoed. Overigens staat dit er niet aan in de weg dat de overeenkomst wel kan worden ontbonden als een van de contractspartners zijn afspraken niet nakomt.

Op zichzelf voldoet de verspreiding van het Corona virus aan de criteria voor overmacht als daardoor niet kan worden nagekomen, maar discussie is nooit uit te sluiten. Want wat nu als bijvoorbeeld een zzp-er niet kan nakomen omdat hij zelf ziek is, maar hij tegen een negatief reisadvies in, toch naar een Corona-gebied op vakantie is geweest? Per geval moet dus bezien worden of ook in dat geval de tekortkoming niet is aan te rekenen.

Maar voordat we aan overmacht toekomen.

Zoals gezegd is overmacht het buiten je schuld niet kunnen nakomen van een overeenkomst, en het daarom niet aansprakelijk zijn voor de schade die daardoor veroorzaakt wordt. Maar eerst moet er dus sprake zijn van het niet nakomen van een overeenkomst. En daar vormt zich vaak de eerste discussie over, wat is er eigenlijk precies afgesproken? Zijn al jouw overeenkomsten zo helder dat er zonder enige discussie in staat wat je precies van de ander mag verwachten?

En dan de schade. In veel overeenkomsten is een beperking van de schadeplicht opgenomen. Dat kan er toe leiden dat bijvoorbeeld alleen directe schade voor vergoeding in aanmerking komt, maar vervolgschade niet. Ook de maximale hoogte van een eventuele schadevergoeding is in veel overeenkomsten terug te vinden, meestal in de algemene voorwaarden. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar het is wel prettig als je van te voren wist welk risico er aan die overeenkomst vast zat.

Verzekeringen

Tenslotte verzekeringen. Tegen veel vormen van mogelijke schade kan je je verzekeren. Dus ook tegen schade zoals door niet-nakoming. Maar check vooral je polisvoorwaarden, of bij de schade-oorzaken niet zodanige uitsluitingen staan dat een pandemie zoals nu aan de hand, toch weer niet tot uitkering van je schade kan leiden.

Conclusie

Niet alle schade die je kunt ondervinden door de uitbraak van het Corona virus kan op een ander verhaald worden. Zelfs niet als de schade veroorzaakt wordt doordat een ander zijn verplichtingen niet nakomt. Om het risico van onverhaalbare schades zoveel mogelijk te beperken, en in ieder geval om ervoor te zorgen dat je weet welke risico’s je loopt, kan je altijd eens bij ons aankloppen.

Zoals altijd is het eerste half uur van een gesprek met ons gratis. Nu doen we die gesprekken even telefonisch of per e-mail, normaal gesproken doen we dat graag face to face.

Corona en werktijdverkorting voor werkgevers

Werktijdverkorting

Als sprake is van buitengewone gebeurtenissen, kan het zijn dat die niet vallen onder het normale ondernemersrisico. Denk hierbij aan brand of een overstroming, maar nu dus ook de Corona crisis. Het kan zijn dat je als werkgever daardoor tijdelijk onvoldoende werk hebt voor alle werknemers. Vraag in dat geval een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het UWV voor de werknemers waar je  onvoldoende werk voor hebt. Voor die werknemers ontvang je dan mogelijk een WW-uitkering.  

Vereist voor de aanvraag van de werktijdverkorting is dat als direct gevolg van de buitengewone gebeurtenis de werkgever gedurende minimaal 2 weken en maximaal 24 weken minstens 20% minder werk heeft. Als de vermindering van werk naar verwachting langer duurt dan 24 weken, zal geen vergunning worden verleend.

Werktijdverkorting kan alleen worden aangevraagd voor werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd.

De aanvraag

Voor de werktijdverkorting dien je als werkgever via het digitale formulier een vergunning aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Je voegt een lijst bij van de werknemers waar je de werktijdverkorting voor aanvraagt.

UWV

Als je de vergunning voor werktijdverkorting hebt ontvangen, geef je dit direct door aan UWV via het digitale formulier.

Na afloop van de periode waarvoor de vergunning voor werktijdverkorting is verleend, kan je voor de betrokken werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen. Het is van belang dit te doen binnen een week na de periode waarvoor de vergunning is verleend via het digitale formulier van het UWV.

Als de werknemers voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet, dan krijgen zij een WW-uitkering bij werktijdverkorting. UWV vergoedt dan achteraf de uren dat deze werknemers niet werkten tijdens de periode dat de vergunning voor werktijdverkorting was verleend. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor de werkgever een vergunning voor werktijdverkorting heeft ontvangen. UWV betaalt de WW-uitkering aan de werkgever. De werkgever kan er voor kiezen het loon gewoon door te betalen maar is dat niet verplicht! Sinds 1 januari geldt er namelijk een nieuwe regeling met als gevolg dat als het verzoek tot werktijdverkorting wordt toegewezen, de werkgever het loon mag stop zetten voor die uren waarvoor een vergunning voor werktijdverkorting is verkregen. Voor deze uren vallen de werknemers terug op de WW-uitkering. Let wel even op als er een CAO geldt; het kan zijn dat daar een regeling voor werktijdverkorting is opgenomen die dan zal gelden.

Houd als werkgever dus goed in de gaten dat je de vergunning tijdig aanvraagt (dus als je voldoet aan de criteria dat je gedurende 2 weken en maximaal 24 weken minstens 20% minder werk hebt) omdat de vergunning nooit wordt afgegeven voor de periode voorafgaand aan je aanvraag.

Als je vragen hebt, stel ze gerust!

mr. Niki van Mook

niki@jmadvocaten.nl