• UP TO DATE

Op 5 augustus 2020 heeft de gemeenteraad van Maasdriel bekend gemaakt dat (onder andere) het ontwerp-bestemmingsplan waarmee de bouw van windmolens in Hoenzadriel mogelijk wordt gemaakt, ter inzage wordt gelegd. Dat betekent dat de mogelijkheid om tegen dit windpark bezwaar te maken al op 15 september 2020 (morgen dus!) eindigt. De windmolens mogen volgens het ontwerp-bestemmingsplan […]

Corona en vakantie

7, april, 2020

Nu de Corona-crisis in volle gang is, en er nog geen zicht is op een einde aan de maatregelen die we allemaal moeten treffen om de besmetting zo min mogelijk te verspreiden, zijn alle vakantie-plannen die je al gemaakt had een stuk minder zeker dan ze leken. Veel geplande, geboekte en meestal ook al betaalde […]

Het zijn woelige tijden. Hele bedrijfstakken worden gesloten. Andere bedrijven krijgen te maken met een hoge uitval onder het personeel. Personeelsleden zijn ziek, of moeten thuis blijven omdat de kinderen niet naar school kunnen. Onder die omstandigheden lukt het niet iedereen om zijn of haar afspraken na te komen. Nu de oorzaak het Corona-virus is, […]

Werktijdverkorting Als sprake is van buitengewone gebeurtenissen, kan het zijn dat die niet vallen onder het normale ondernemersrisico. Denk hierbij aan brand of een overstroming, maar nu dus ook de Corona crisis. Het kan zijn dat je als werkgever daardoor tijdelijk onvoldoende werk hebt voor alle werknemers. Vraag in dat geval een vergunning voor werktijdverkorting […]

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever verplicht is om op verzoek van de werknemer, het slapende dienstverband tussen hen te beëindigen. Op basis van goed werkgeverschap moet de werkgever tevens de transitievergoeding betalen, ter hoogte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij de beëindiging van het dienstverband na […]

VACATURE

5, september, 2019

Wie zijn we? Wij zijn Marcel de Jong en Niki van Mook. In 2016 zijn we gestart met De Jong Van Mook Advocaten met de bedoeling om met veel plezier en op eigen wijze ons prachtige vak uit te oefenen. Wij adviseren en procederen met name op het gebied van arbeids-, ondernemings-, bestuurs- en vastgoedrecht. […]

Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer ben je als werkgever verplicht de arbodienst in te schakelen. Dat doe je netjes en je bent in de veronderstelling dat de verzuimbegeleiding zo goed geregeld is. Maar let op! Het Tuchtcollege in Amsterdam heeft op 20 juni 2019 een uitspraak gedaan waarin weer wordt bevestigd dat enkele taken alleen […]

De Rechtbank Overijssel heeft op 28 mei 2019 de gemeente Deventer veroordeeld een schadevergoeding van vijfhonderd euro te betalen voor het overtreden van de AVG. De gemeente deelde persoonsgegevens van een man met ambtenaren van andere gemeenten terwijl dat volgens de AVG niet toegestaan was. De man diende twee informatieverzoeken in bij de gemeente Deventer, […]

Nadat de Tweede Kamer in februari met het wetsvoorstel instemde heeft de Eerste Kamer dinsdag 28 mei 2019 de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Het is de bedoeling dat deze wet de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk gaat verkleinen. Volgens minister Koolmees is hiermee een stap gezet naar een ‘sterke en […]