• UP TO DATE

De boom van de buren Iedereen die een tuin heeft kent het wel. De buren hadden ooit zo’n schattig boompje tegen de schutting geplant. Maar inmiddels is die boom 6 meter hoog en vallen de bladeren in de herfst allemaal in jouw tuin. De meeste mensen slagen erin dit ongemak in goed overleg op te […]

De inhoud van het nieuwe reageerakkoord is op 10 oktober jl. gepubliceerd en de coalitie heeft ook aangekondigd het arbeidsrecht aan te gaan passen. De Wet Werk en Zekerheid van minister Asscher is pas 2 jaren oud maar we lijken toch weer terug te gaan keren naar oude tijden. Hier volgt een korte uiteenzetting van […]

De Wet kwaliteitsborging in de bouw (Wkb) ligt al sinds februari 2017 bij de Eerste Kamer. Op 11 juli van dit jaar liet de Kamer weten dat de stemming over deze wet werd uitgesteld, en dat de wet niet vóór 1 januari 2019 in werking zou treden. De bedoeling van de Wkb is dat de […]

In een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, gepubliceerd op 27  juli jl. was het volgende aan de hand. Een werknemer is in 2008 in dienst getreden bij zijn werkgever, een uitzendbureau. Van 20 t/m 22 januari stond werknemer ingepland om bij klant X werkzaamheden te verrichten. Hij is echter geen enkele dag verschenen terwijl hij […]

Mailen met rechtsgevolg

19, juli, 2017

In veel wettelijk regelingen geldt een zgn. schriftelijkheidsvereiste, maar valt mailen daar ook onder? De laatste jaren gaat de digitalisering van het rechtsverkeer steeds verder. Zelfs de overheid verplicht zichzelf om digitale communicatie mogelijk te maken. Maar betekent dat dat ook een huurovereenkomst digitaal tot stand kan komen? Het Burgerlijk Wetboek kent daar in ieder […]

Wij krijgen veel vragen over de tijdelijke verhuur van woonruimte. Soms van huurders die met een opzegging van de verhuurder te maken krijgen, maar vaker van verhuurders die niet voor eeuwig vast willen zitten aan een huurder, maar hun woning wel willen verhuren. Tijdelijke verhuur Sinds een wetswijziging van 1 juli 2016 is de tijdelijke […]

Werkgever is een landelijke organisatie die slachtoffers bijstaat na een misdrijf, calamiteit of een verkeersongeluk. Zij biedt praktische hulp, juridische informatie en emotionele steun. In de media en politiek treedt zij op als belangenbehartiger. Een werknemer heeft samen met een collega nabestaanden in een strafzaak begeleid en hen ondersteund tijdens de zittingen. Tijdens een werkoverleg […]

Semper et Ubique (altijd en overal) Deze Latijnse kreet betekent voor ons dat we altijd en overal bereikbaar zijn voor onze cliënten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Steeds vaker worden wij buiten kantoortijden benaderd door mensen die acuut een probleem hebben waar juridische bijstand bij nodig is. Dat kan natuurlijk gewoon […]

Als een onderneming failliet gaat, is één van de opties die de curator kan onderzoeken de doorstart door een andere onderneming. In een uitspraak van 14 maart 2017 van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was daarover het volgende aan de hand. De verhuurder had, met inachtneming van de opzegtermijn, de huur opgezegd naar aanleiding van het faillissement. […]