• UP TO DATE

De algehele teneur over de Wet Werk en Zekerheid is toch wel dat ontslag moeilijker is geworden. mr. H.J. van Deventer heeft recent onderzocht of ontslag op basis van disfunctioneren inderdaad moeilijker is geworden door de WWZ. Onder het oude recht kon de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbinden wegens gewichtige redenen. Hieronder werd o.m. verstaan ‘veranderingen […]

Drugs op de werkvloer

27, juli, 2016

Een werknemer gebruikt drugs op de werkvloer. Hoe ga je daar als werkgever nou mee om?  Velen zullen de werknemer direct willen ontslaan en geen transitievergoeding betalen. Maar dat is niet altijd verstandig en er kleven veel risico’s aan. Lees er meer over in mijn artikel over een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag die […]

Als een werkgever een werknemer via de UWV route wenst te ontslaan, krijgt hij te maken met de zogenaamde wederindiensttredingsvoorwaarde. In de beschikking van het UWV, als er toestemming wordt verleend om het dienstverband met de betreffende werknemer te beëindigen, wordt het volgende opgenomen: “Als u binnen 26 weken na bekendmaking van deze beschikking, dezelfde […]

De wet Huis voor Klokkenluiders zal op 1 juli 2016 in werking treden. Alle werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn, zullen dan wettelijk verplicht worden een interne meldregeling te hebben. De Jong Van Mook Advocaten adviseert werkgevers een (aangepaste) interne meldregeling vast te stellen. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de interne meldregeling. […]

De aanzegvergoeding dient de werkgever te betalen aan de werknemer als hij niet tijdig, dat wil zeggen uiterlijk één maand voor afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst, (schriftelijk) aan de werknemer kenbaar maakt of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. Een goede termijnbewaking is dus op zijn plaats. In onderhavige uitspraak is niet expliciet aangezegd […]

Uit een oogpunt van bezuinigen worden plannen gesmeed om de gesubsidieerde rechtsbijstand in te perken. Dat betekent dat mensen met een laag inkomen minder snel in aanmerking koen voor een zogenaamde toevoeging. Een toevoeging krijgen betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand je advocaat betaalt. Ook de vrije keuze voor een raadsman staat op het spel. […]

Arriva heeft in februari van dit jaar een buschauffeur op staande voet ontslagen omdat hij tijdens carnaval passagiers gratis vervoerde en omdat hij passagiers liet betalen en hen geen vervoersbewijs verstrekte. Arriva kreeg verschillende klachten van passagiers en stelde aan de hand van camerabeelden vast dat de klachten van de passagiers terecht waren. Arriva ging […]

In 420 recreatiewoningen op Parc Patersven in Wernhout mag voortaan permanent gewoond worden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren van twee omwonenden tegen het legaliseren van de veelal illegale bewoning van deze woningen, ongegrond verklaard. Dit blijkt uit een einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van […]

Per 1 mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen. Dit is geregeld in de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA), die per 1 mei 2016 in werking is getreden. Wat betekent dit nou concreet voor de relatie tussen de zzp-‘er en de opdrachtgever? Met de inwerkingtreding van de Wet DBA beoogt de […]

Op woensdag 16 maart 2016 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak over correctie van het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht. Het relativiteitsvereist houdt in beginsel in dat iemand alleen bezwaar kan maken wegens overtreding van een regel, als die regel ook de bedoeling heeft om de belangen van de indiener te […]