• UP TO DATE

Uit een oogpunt van bezuinigen worden plannen gesmeed om de gesubsidieerde rechtsbijstand in te perken. Dat betekent dat mensen met een laag inkomen minder snel in aanmerking koen voor een zogenaamde toevoeging. Een toevoeging krijgen betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand je advocaat betaalt. Ook de vrije keuze voor een raadsman staat op het spel. […]

Arriva heeft in februari van dit jaar een buschauffeur op staande voet ontslagen omdat hij tijdens carnaval passagiers gratis vervoerde en omdat hij passagiers liet betalen en hen geen vervoersbewijs verstrekte. Arriva kreeg verschillende klachten van passagiers en stelde aan de hand van camerabeelden vast dat de klachten van de passagiers terecht waren. Arriva ging […]

In 420 recreatiewoningen op Parc Patersven in Wernhout mag voortaan permanent gewoond worden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren van twee omwonenden tegen het legaliseren van de veelal illegale bewoning van deze woningen, ongegrond verklaard. Dit blijkt uit een einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van […]

Per 1 mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen. Dit is geregeld in de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA), die per 1 mei 2016 in werking is getreden. Wat betekent dit nou concreet voor de relatie tussen de zzp-‘er en de opdrachtgever? Met de inwerkingtreding van de Wet DBA beoogt de […]

Op woensdag 16 maart 2016 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak over correctie van het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht. Het relativiteitsvereist houdt in beginsel in dat iemand alleen bezwaar kan maken wegens overtreding van een regel, als die regel ook de bedoeling heeft om de belangen van de indiener te […]

Welkom

1, april, 2016

Welkom op de website van De Jong Van Mook Advocaten. Wij zijn een advocatenkantoor gevestigd in Kerkdriel en tevens werkzaam vanuit Nieuwegein. We plaatsen op onze website regelmatig (juridische) nieuwsberichten. Onze contactgegevens tref je aan op de website.