Prorail

Volgens Prorail neemt het aantal reizigers én goederen over het spoor toe. Om deze groeiende stroom mogelijk te maken, moeten er volgens Prorail op drukke trajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor. Dit programma bevat tal van maatregelen. Waaronder aanpassingen op en rond het spoor tussen Meteren en Boxtel.

Gemeenten

Dat deze ontwikkeling bestaat valt niet te ontkennen, maar toch hebben de gemeenten waar de drukkere trajecten doorheen rijden een verantwoordelijkheid naar hun burgers. Zij moeten er kritisch op zijn dat er wel voldoende maatregelen worden getroffen om de overlast voor de mensen die in de buurt van die trajecten wonen zoveel mogelijk te beperken.

Zelf zienswijzen indienen

En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de gemeenten, maar ook voor de inwoners van die gemeenten. Op dit moment ligt het tracébesluit ter inzage voor de wijzigingen aan het spoor. Een tracébesluit is een soort bestemmingsplan voor spoor- , water- en snelwegen. Als je zelf in de buurt van het spoor woont (ter illustratie is hiernaast een kaartje afgebeeld van het gedeelte dat de gemeente Maasdriel doorkruist), kan het zeker zinvol zijn om na te gaan of de nieuwe plannen voor meer overlast zullen zorgen. Als dat zo is, dan kan door het indienen van zienswijzen en later een eventueel beroepschrift bij de Raad van State, worden afgedwongen dat er betere maatregelen komen om die overlast te beperken.

Schadevergoeding

Als het tracébesluit dan eenmaal is vastgesteld kan je er nadeel van ondervinden. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn omdat je woning ineens een stuk minder waard is of omdat je bedrijf door de wijziging minder omzet kan maken. Voor die gevallen kent het besluit een zogenaamde nadeelscompensatieregeling. Je kunt dan een verzoek indienen om het geleden nadeel te laten vergoeden. De schade wordt door een taxateur bepaald, en als je het er niet mee eens bent, kan ook tegen het besluit over de schadevergoeding weer bezwaar gemaakt worden.

Belangrijk:

  • Het tracébesluit ligt ter inzage t/m 26 april 2018, tot die dag (en geen dag later) kunnen zienswijzen worden ingediend.
  • Wie geen zienswijzen indient, kan ook geen beroepschrift indienen als het definitieve besluit genomen zal zijn.
  • Na vaststelling van het tracébesluit kan de schade bij het ministerie geclaimd worden.

Wil je hier meer over weten, of wil je dat wij je bijstaan om tegen het tracébesluit een zienswijze of later een beroepschrift in te dienen? Neem dan contact op via 0418-519841 of info@jmadvocaten.nl