Ondernemingsrecht

Een BV, een VOF, of toch een eenmanszaak?
Daar valt onder andere de juridische structuur van de onderneming onder. Wij kunnen adviseren over de rechtsvorm van je onderneming. De keuze van een Maatschap, een VOF, een BV of een eenmanszaak heeft belangrijke gevolgen voor de aansprakelijkheid van de jou als ondernemer al er iets mis gaat. Maar die keuze heeft ook fiscale gevolgen. Waar nodig werken wij samen met fiscaal deskundigen om alle voors en tegens van een bepaalde ondernemingsvorm te kunnen afwegen en de risico’s beheersbaar te houden.

Onderhandelen met vertrouwen
Veel ondernemers onderhandelen regelmatig over de inhoud van overeenkomsten, maar weet je altijd precies welke risico’s wel en niet zijn afgedekt? Wij hebben een ruime ervaring in de advisering over overeenkomsten op velerlei gebied. Samen brengen we de risico’s in kaart zodat kan worden afgewogen welke risico’s aanvaardbaar zijn en welke niet, en tegen welke prijs.

Wanneer liet je voor het laatst je Algemene Voorwaarden nakijken?
Om te voorkomen dat overeenkomsten uit dikke pakken papier bestaan waar steeds hetzelfde in staat, maken bijna alle bedrijven gebruik van Algemene Voorwaarden. Maar de wet stelt wel eisen aan die Algemene Voorwaarden en aan de manier waarop je ze aan je klanten bekend maakt. Met grote regelmaat lopen bedrijven er tegenaan dat de aansprakelijkheid voor schade netjes in de Algemene Voorwaarden is beperkt, maar dat die Algemene Voorwaarden dan niet geldig zijn omdat ze niet juist bekend gemaakt zijn of dat er iets in staat wat door de rechter niet redelijk wordt gevonden. Daarom is het zo belangrijk om je Algemene Voorwaarden regelmatig te laten nakijken en daarbij vooral ook te betrekken hoe en wanneer die voorwaarden aan je klanten worden toegestuurd.

Incasso
In deze roerige economische tijden heeft iedere ondernemer ermee te maken: Klanten die niet (op tijd) betalen. Wij helpen graag om het aantal wanbetaler voor je bedrijf zo laag mogelijk te maken en houden. Daar hebben we geen standaard methode voor omdat iedere klant anders is. Soms wil je een klant nog een volgende keer van dienst zijn en dan past een subtiele werkwijze, maar soms ook moet er keihard opgetreden worden om voor eens en altijd duidelijk te maken dat voor geleverde diensten of goederen gewoon betaald moet worden. Wij zijn thuis in beide sferen en overleggen graag welke weg voor jouw specifieke geval het beste resultaat mogelijk maakt.

Juridische bijstand nodig in ondernemingsrecht?
De Jong Van Mook Advocaten is deskundig op het gebied van ondernemingsrecht. Benieuwd hoe wij jouw zaak oplossen? Bel 0418 519841, of neem contact op middels de contactpagina.

Kunnen we u helpen?