Wissen inhoud mailbox voor vrijstelling van werkzaamheden. Ontslag op staande voet als gevolg.

In een recent gepubliceerde uitspraak gaat het om een werknemer die sinds 2 jaar bij zijn werkgever in dienst was als IT specialist. In verband met organisatorische wijzigingen heeft de werkgever hem laten weten dat zijn functie komt te vervallen. Partijen sluiten vervolgens samen een vaststellingsovereenkomst waarmee het dienstverband met wederzijds goedvinden zal eindigen.

Maar zover komt het uiteindelijk niet. De werknemer heeft kort na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst zijn volledige (zakelijke) e-mailbox gewist. Werkgever komt hierachter, confronteert werknemer hiermee die vervolgens met een ongeloofwaardige uitleg komt. De werkgever komt er ook achter dat er e-mailberichten door de werknemer naar een privรฉ e-mailadres zijn gestuurd en dat er e-mailberichten uit de marketingmailbox waren verwijderd. De werkgever neemt vervolgens de beslissing om de werknemer op staande voet te ontslaan. Aan de vaststellingsovereenkomst komt dus geen werking meer toe.

De werknemer laat het er niet bij zitten en stapt naar de kantonrechter.
Naar het oordeel van de kantonrechter levert het opschonen van een zakelijke mailbox voorafgaand aan een kort daarna intredende vrijstelling van werkzaamheden, gรฉรฉn dringende reden voor ontslag op staande voet op.

Ook het handelen ten aanzien van de marketingmailbox levert volgens de kantonrechter geen dringende reden voor ontslag op staande voet op.
De kantonrechter overweegt in dat kader dat niet is komen vast te staan dat werknemer e-mails uit de marketingmailbox heeft verwijderd. De kantonrechter is wรฉl van oordeel dat het (mede) versturen van (gevoelige) bedrijfsinformatie naar een privรฉ e-mailadres, zoals werknemer met het doorsturen van 300 zakelijke e-mails naar zijn privรฉ mail heeft gedaan, ernstige gedragingen zijn, ook indien hierover geen (concrete) regels zijn vastgelegd.

Volgens de kantonrechter moet een werknemer begrijpen, dat deze gedraging consequenties kan hebben voor de relatie met zijn werkgever.
De kantonrechter komt tot het oordeel dat, aan de hand van alle omstandigheden van het geval, een ontslag op staande voet niet proportioneel is en gaat over tot vernietiging van het ontslag maar is wel van mening dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld. De arbeidsovereenkomst word door de kantonrechter daarom alsnog beรซindigd.

Het is voor een werkgever van belang een duidelijk protocol te hebben hoe omgegaan dient te worden met een zakelijk e-mailaccount. Voor werknemers is het een waarschuwing om goed te overwegen of dat mailtje nou privรฉ doorgestuurd moet worden.
We adviseren je hier graag over.
???? ???? ?? ?????????:
?????://????????.???????????.??