??? 5 ???????? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????

??? 5 ???????? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????,
????? ???? ?????????? ??? ???? ???? ?? ??????? ???????? ???? ???? ????? ??? ????????? ??????

Wie staat in het boek van Sinterklaas als bengel en wie was er zoet?
Welke acties waren in 2021 reden voor ontslag op staande voet?

Twee zorgmedewerkers vonden het grappig een demente oudere te filmen als β€œdrugsgebruiker”,
Met een rietje een lijntje opsnuiven kon geen kwaad, het was immers maar poedersuiker.
De rechter vond echter dat de medewerkers het veel te bont hadden gemaakt,
De kerntaak was zorgen voor een veilige leefomgeving en dat was hier ernstig verzaakt.

In een andere zaak werd een medewerker beschuldigd van diefstal en kwam hij weleens te laat,
De reden waarom zijn werkgever hem op staande voet ontslaat.
De samenwerking kon volgens de werkgever daarom geen minuut meer voortduren,
Enkel in dienstverband, verweerde de medewerker, werkgever wilde hem namelijk wel als zzp-er inhuren.
De rechter oordeelde: geen dringende reden, want partijen kunnen nog prima door één deur,
Dus betaal naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding, en geen gezeur.

Tot slot nog de zaak over de caissière die ook eens Sinterklaas wilde spelen,
Het gratis weggeven van sigaretten was een vergissing, ze had echt niet de bedoeling om te stelen.
Dat drie pakjes sigaretten werden meegegeven aan de moeder van een vriendin was toeval,
De pakjes werden gratis meegeven uit medelijden, dat kan toch niet worden gezien als diefstal.
Later werd de verklaring weer herzien en zou er sprake zijn van een onmiskenbare fout,
De rechter oordeelde: het ontslag blijft in stand, jouw verklaring snijdt geen hout!