Belemmeringsverbod Waadi niet van toepassing bij contracting

De wet Waadi is van toepassing als een werkgever werknemers ter beschikking stelt aan een opdrachtgever. Dit geldt ook voor een incidentele terbeschikkingstelling. In artikel 9a Waadi is het belemmeringsverbod opgenomen. Dit verbod houdt in dat een werkgever niet mag belemmeren dat de werknemer na de terbeschikkingstelling in dienst treedt bij de opdrachtgever. Een tussen werkgever en werknemer overeengekomen relatiebeding is daarom in veel gevallen niet meer geldig.

Maar er is een uitweg. Het belemmeringsverbod geldt namelijk alleen als de werknemer tijdens de terbeschikkingstelling onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkt. Over de vraag of de werknemer onder leiding en toezicht werkt van de opdrachtgever is in de praktijk daarom veel discussie. Zo ook in de uitspraak van de Rechtbank Noord- Nederland van 21 september 2022.

De situatie was als volgt. Werknemer was in dienst bij een bedrijf dat gespecialiseerd was in het ontwerpen van engineersaspecten voor de ontwikkeling van (luxe) jachten.  De betreffende werknemer werd door zijn werkgever bij opdrachtgevers neergezet als ‘lead engineer / project manager. In de arbeidsovereenkomst is een relatiebeding overeengekomen, waarin het werknemer wordt verboden om (gedurende een bepaalde periode na uitdiensttreding) in dienst te treden bij opdrachtgevers.  Op een gegeven moment geeft de werknemer te kennen dat hij weg gaat en in dienst treedt bij de opdrachtgever. De werkgever stelt zich op het standpunt dat de werknemer het relatiebeding overtreedt. De werknemer verweert zich met de stelling dat het relatiebeding in strijd is met de het belemmeringsverbod. Wie krijgt er gelijk?

De rechtbank Nood-Holland oordeelt dat de werkgever enkel kennis, ervaring en deskundigheid ter beschikking heeft gesteld in de vorm van mankracht ten behoeve van concrete projecten. De ter beschikking gestelde werknemer werd aangestuurd en gevoed vanuit de werkgever. Dat de opdrachtgever ook enige zeggenschap en invloed kan uitoefenen doet hier niets aan af. Hier was dus sprake van contracting en niet van detachering. Conclusie: het belemmeringsverbod is niet van toepassing en het relatiebeding blijft in stand.

Wanneer jouw onderneming werknemers uitleent of detacheert is het dus heel belangrijk dat je goed bepaalt wie er leiding en toezicht houdt. De gevolgen van de Waadi kunnen vergaand zijn, dus het is verstandig om vooraf goed de kaders te bepalen. Dit voorkomt vervelende verrassingen.
Wij denken graag met je mee.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:3405