Kantonrechter gaat mee in creatief verzoek van werknemer om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te krijgen

In Nederland biedt de Wet flexibel werken (Wfw) werknemers de mogelijkheid om verzoeken in te dienen bij hun werkgever om hun arbeidsvoorwaarden aan te passen. Dit kan betrekking hebben op werktijden, arbeidsduur, en arbeidsplaats, maar de wet biedt geen specifieke regeling voor het omzetten van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd.

In deze kwestie speelde het volgende. De werknemer was in dienst bij een winkel in Outlet Centre Roermond, voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst zou aflopen op 8 augustus 2023.  Op 20 juni 2023 vroeg de werknemer haar werkgever om haar arbeidsovereenkomst om te zetten van bepaalde naar onbepaalde tijd.

De werkgever reageerde hier niet expliciet op maar heeft op 7 juli 2023 een bericht aan de werknemer gestuurd dat haar arbeidsovereenkomst na 8 augustus 2023 niet meer zal worden verlengd. Hiermee is dus voldaan aan de aanzegverplichting van de werkgever.

De werknemer stapt echter naar de rechter omdat zij vindt dat dat er geen reactie op haar verzoek is gekomen om de arbeidsovereenkomst om te zetten naar onbepaalde tijd. De uitspraak is 28 mei 2024 gepubliceerd https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBLIM:2024:2000

De kantonrechter Limburg ziet de aanzegging van de werkgever ook niet als een antwoord op het verzoek van de werknemer. De kantonrechter is van mening dat op grond van de Wet Flexibel Werken de werknemer een verzoek kan doen om de arbeidsovereenkomst om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De kantonrechter baseert zich op Europese wetgeving (Richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden).

Omdat de werkgever niet tijdig en niet gemotiveerd heeft gereageerd op dat verzoek is het gevolg dat het verzoek van de werknemer wordt ingewilligd en er dus een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Er is dus geen sprake meer van een situatie dat een arbeidsovereenkomst na 8 augustus 2023 zou aflopen omdat er voor die tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde is ontstaan.

Ik kan niet anders concluderen dan dat dit een bijzondere uitspraak is. Het is de bedoeling om werknemers meer zekerheid te bieden op grond van de wet flexibel werken, maar op deze manier kan het systeem van de ketenregeling worden doorkruist en dat lijkt met niet juist. De rechtspraak denkt daar dus blijkbaar anders over en dat betekent dat je als werkgever hier echt scherp op moet zijn. Krijg je van een werknemer een verzoek op grond van de wet flexibel werken, gericht op de wijziging van de arbeidsovereenkomst na onbepaalde tijd, zorg dan dat je tijdig en gemotiveerd (schriftelijk) op dat verzoek ingaat, om te voorkomen dat onbedoeld toch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Mocht je meer informatie wensen over dit onderwerp, neem dan even contact met ons op.