Wob-verzoek: wat maakt informatie tot personen herleidbaar?

De overheid heeft de mogelijkheid om na een Wob-verzoek informatie niet te verstrekken op grond van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit is het geval bij informatie die tot personen herleidbaar is. Maar wanneer is informatie nou tot een persoon herleidbaar? De Raad van State heeft onlangs uitgelegd hoe breed dit begrip is.

Ten eerste is informatie tot een persoon herleidbaar indien het gaat om direct identificeerbare gegevens, zoals namen en adresgegevens. De Raad van State oordeelt echter dat het ook kan gaan om gegevens waardoor iemand indirect kan worden geïdentificeerd. Of dit het geval is zal per geval bekeken moeten worden. Zo kunnen gegevens indirect identificeerbaar zijn als het gaat om unieke details binnen een geheel van omstandigheden waarin de betreffende persoon verkeert. Daarnaast kan ook een kring van betrokken personen of een bepaalde samenvoeging van gegevens naar een persoon verwijzen.

Het blijft dus goed inkleuren waarom bepaalde informatie wel of niet tot een persoon herleidbaar is. De Raad van State heeft het in deze zaak in ieder geval praktisch opgepakt door te onderzoeken of door het invullen van de indirecte gegevens online een verwijzing naar de persoon naar voren komt.

Vindplaats: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:2622