Het recht bestaat uit vele rechtsgebieden en specialismen. Geen advocaat is specialist in alles, daarom is het van belang om een goede keuze te maken. De Jong Van Mook Advocaten richt zich op een aantal van die rechtsgebieden, zoals vastgoed, arbeidsrecht, bestuursrecht en ondernemingsrecht. Ook behandelen wij incassozaken. Op andere rechtsgebieden kunnen wij natuurlijk adviseren en als we niet de juiste expertise hebben om van dienst te kunnen zijn, dan huren we specialistische kennis in of we verwijzen door.

Arbeidsrecht

Op het gebied van het arbeidsrecht kunnen zich tal van problemen voordoen waarvoor je ons kunt benaderen, zowel als werkgever of als werknemer. Het is een dynamisch rechtsgebied en iedereen heeft er wel mee te maken. Wij adviseren over alle aspecten in het arbeidsrecht; van het opstellen van arbeidsovereenkomsten tot reorganisaties. We helpen mee om problemen te voorkomen. Indien een geschil onvermijdelijk is, staan we je bij in een procedure.

Het arbeidsrecht is een complex rechtsgebied. Het arbeidsrecht is immers continu aan veranderingen onderhevig. Deze veranderingen zijn in gegeven door ingrijpende recente wetswijzigingen, maar ook door de nieuwe jurisprudentie die steeds weer ontstaat.

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De bedoeling van deze wet was dat het ontslagrecht eerlijker, eenvoudiger en goedkoper zou worden. In de praktijk blijkt dat echter niet zo makkelijk. Preventief advies over de (rechts)positie tussen werkgever en werknemer is daardoor nog belangrijker geworden.

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is het recht van alles dat te maken heeft met onroerend goed. Je kunt hierbij denken aan de juridische aspecten van projectontwikkeling, verkoop, koop, huur en verhuur, maar ook het bouwrecht. Deskundige advisering wordt steeds belangrijker, omdat de met vastgoed verband houdende belangen steeds groter worden. De risico’s nemen toe en de juridische vragen waarmee je te maken krijgt, worden ingewikkelder. Projectontwikkelaars, aannemers, eigenaren, beleggers, beheerders, woningcorporaties en overheden (waaronder de belastingdienst) hebben allen hun eigen belangen. Bovendien omvat het vastgoedrecht een diversiteit van regels en wetten, die voortdurend veranderen.

De Jong Van Mook Advocaten kan je onder meer bijstaan bij het voeren van onderhandelingen, bij het opmaken van contracten of de controle ervan of als er bij de Rechtbank geprocedeerd moet worden. Maar ook als er bij de gemeente een vergunningsaanvraag moet worden ingediend of als je vergunning wordt geweigerd.

Ben je huurder of verhuurder van een gebouw of een perceel grond, dan beschikt De Jong Van Mook Advocaten ook over ruime ervaring in het huurrecht. Dus zijn er gebreken aan het gehuurde of betaalt je huurder niet, ook dan zijnwij je sparringpartner.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan de regels centraal waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld bij het geven van een subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Ruimtelijk bestuursrecht

De Jong Van Mook Advocaten beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in het ruimtelijk bestuursrecht. Van jurist bij diverse Nederlandse gemeenten (Bunnik, Houten, Nieuwegein, Rotterdam en Schiedam) en milieudiensten (Milieudienst Zuidoost-Utrecht en DCMR Milieudienst Rijnmond) tot juridisch adviseur aan een groot aantal ondernemingen, onder andere in de recreatiesector.

De meestvoorkomende besluiten in het ruimtelijk bestuursrecht waar wij mee te maken krijgen zijn:

Bouw- en milieuvergunningen (Omgevingsvergunningen)
Dwangsommen en bestuursdwang
Bestemmingsplannen

Maar ook alle andere besluiten op ruimtelijk vlak zijn ons niet onbekend.

Ondernemingsrecht

Een BV, een VOF, of toch een eenmanszaak?

Daar valt onder andere de juridische structuur van de onderneming onder. Wij kunnen adviseren over de rechtsvorm van je onderneming. De keuze van een Maatschap, een VOF, een BV of een eenmanszaak heeft belangrijke gevolgen voor de aansprakelijkheid van de jou als ondernemer al er iets mis gaat. Maar die keuze heeft ook fiscale gevolgen. Waar nodig werken wij samen met fiscaal deskundigen om alle voors en tegens van een bepaalde ondernemingsvorm te kunnen afwegen en de risico’s beheersbaar te houden.

Onderhandelen met vertrouwen

Veel ondernemers onderhandelen regelmatig over de inhoud van overeenkomsten, maar weet je altijd precies welke risico’s wel en niet zijn afgedekt? Wij hebben een ruime ervaring in de advisering over overeenkomsten op velerlei gebied. Samen brengen we de risico’s in kaart zodat kan worden afgewogen welke risico’s aanvaardbaar zijn en welke niet, en tegen welke prijs.

Wanneer liet je voor het laatst je Algemene voorwaarden nakijken?

Om te voorkomen dat overeenkomsten uit dikke pakken papier bestaan waar steeds hetzelfde in staat, maken bijna alle bedrijven gebruik van Algemene Voorwaarden. Maar de wet stelt wel eisen aan die Algemene Voorwaarden en aan de manier waarop je ze aan je klanten bekend maakt. Met grote regelmaat lopen bedrijven er tegenaan dat de aansprakelijkheid voor schade netjes in de Algemene Voorwaarden is beperkt, maar dat die Algemene Voorwaarden dan niet geldig zijn omdat ze niet juist bekend gemaakt zijn of dat er iets in staat wat door de rechter niet redelijk wordt gevonden. Daarom is het zo belangrijk om je Algemene Voorwaarden regelmatig te laten nakijken en daarbij vooral ook te betrekken hoe en wanneer die voorwaarden aan je klanten worden toegestuurd.

Incasso

In deze roerige economische tijden heeft iedere ondernemer ermee te maken: Klanten die niet (op tijd) betalen. Wij helpen graag om het aantal wanbetaler voor je bedrijf zo laag mogelijk te maken en houden. Daar hebben we geen standaard methode voor omdat iedere klant anders is. Soms wil je een klant nog een volgende keer van dienst zijn en dan past een subtiele werkwijze, maar soms ook moet er keihard opgetreden worden om voor eens en altijd duidelijk te maken dat voor geleverde diensten of goederen gewoon betaald moet worden. Wij zijn thuis in beide sferen en overleggen graag welke weg voor jouw specifieke geval het beste resultaat mogelijk maakt.