Tag Archives: advocaat arbeidsrecht

Werktijdverkorting Als sprake is van buitengewone gebeurtenissen, kan het zijn dat die niet vallen onder het normale ondernemersrisico. Denk hierbij aan brand of een overstroming, maar nu dus ook de Corona crisis. Het kan zijn dat je als werkgever daardoor tijdelijk onvoldoende werk hebt voor alle werknemers. Vraag in dat geval een vergunning voor werktijdverkorting […]

De kantonrechter in Den Haag heeft op 1 februari 2019 een uitspraak gedaan die toch wel wat stof heeft doen opwaaien. Het gaat om een al dan niet terecht gegeven ontslag op staande voet in verband met drugsgebruik. Wat speelde er? Een werkneemster is sinds 2018 bij haar werkgever in dienst. De personeelsvereniging heeft een […]

Na de invoering van de WWZ moet een werkgever die een arbeidsovereenkomst met zijn werknemer wegens disfunctioneren wil laten ontbinden door de kantonrechter, moet aan nog strengere eisen voldoen. Met name de verplichting tot op het opstellen van een gedegen verbeterplan, en een juiste uitvoering daarvan, zorgt nog wel eens voor lastige kwesties. Maar hoe […]

De inhoud van het nieuwe reageerakkoord is op 10 oktober jl. gepubliceerd en de coalitie heeft ook aangekondigd het arbeidsrecht aan te gaan passen. De Wet Werk en Zekerheid van minister Asscher is pas 2 jaren oud maar we lijken toch weer terug te gaan keren naar oude tijden. Hier volgt een korte uiteenzetting van […]