Tag Archives: advocaat kerkdriel

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever verplicht is om op verzoek van de werknemer, het slapende dienstverband tussen hen te beëindigen. Op basis van goed werkgeverschap moet de werkgever tevens de transitievergoeding betalen, ter hoogte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij de beëindiging van het dienstverband na […]

Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer ben je als werkgever verplicht de arbodienst in te schakelen. Dat doe je netjes en je bent in de veronderstelling dat de verzuimbegeleiding zo goed geregeld is. Maar let op! Het Tuchtcollege in Amsterdam heeft op 20 juni 2019 een uitspraak gedaan waarin weer wordt bevestigd dat enkele taken alleen […]

De kantonrechter in Den Haag heeft op 1 februari 2019 een uitspraak gedaan die toch wel wat stof heeft doen opwaaien. Het gaat om een al dan niet terecht gegeven ontslag op staande voet in verband met drugsgebruik. Wat speelde er? Een werkneemster is sinds 2018 bij haar werkgever in dienst. De personeelsvereniging heeft een […]

Wet Arbeidsmarkt in Balans door Tweede Kamer aangenomen Zoals al eerder aangekondigd in onze nieuwsberichten zal het arbeidsrecht op korte termijn weer ingrijpend veranderen. De Wet Werk en Zekerheid uit 2015 zal deels worden vervangen door de regels uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet is 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede […]

Een nieuw jaar; dat betekent ook op arbeidsrechtelijk gebied enkele wetswijzigingen. We zetten ze hier kort voor je op een rij. Geboorteverlof, uitbreiding pleegzorg- en adoptieverlof Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Hiermee is het huidige kraamverlof uitgebreid met eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon (dus maximaal5 dagen) voor de partner van de moeder, […]

Wie jarig is, trakteert! Vandaag, 1 november 2018, bestaan wij precies 2,5 jaar en dat vieren wij de gehele maand november met de volgende actie: In de maand november analyseren we, gratis en vrijblijvend, iedere werkdag één huur- of arbeidscontract of je algemene voorwaarden. Andere contracten kunnen in overleg aan de actie deelnemen. Omdat we […]

Prorail Volgens Prorail neemt het aantal reizigers én goederen over het spoor toe. Om deze groeiende stroom mogelijk te maken, moeten er volgens Prorail op drukke trajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor. Dit programma bevat tal van maatregelen. Waaronder aanpassingen op en rond het spoor tussen Meteren en […]

Een werknemer is sinds 8 jaar in dienst van een uitgever en werkt fulltime. De werknemer verricht iedere vrijdag zijn werkzaamheden vanuit huis. In 2014 is de werknemer door de werkgever aangesproken op zijn functioneren, met name op zijn werkhouding. Ook in 2015 is de werknemer op zijn functioneren aangesproken. Hij ontvangt van de werkgever […]

Na de invoering van de WWZ moet een werkgever die een arbeidsovereenkomst met zijn werknemer wegens disfunctioneren wil laten ontbinden door de kantonrechter, moet aan nog strengere eisen voldoen. Met name de verplichting tot op het opstellen van een gedegen verbeterplan, en een juiste uitvoering daarvan, zorgt nog wel eens voor lastige kwesties. Maar hoe […]

In een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, gepubliceerd op 27  juli jl. was het volgende aan de hand. Een werknemer is in 2008 in dienst getreden bij zijn werkgever, een uitzendbureau. Van 20 t/m 22 januari stond werknemer ingepland om bij klant X werkzaamheden te verrichten. Hij is echter geen enkele dag verschenen terwijl hij […]