Tag Archives: arbeidsrecht

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever verplicht is om op verzoek van de werknemer, het slapende dienstverband tussen hen te beëindigen. Op basis van goed werkgeverschap moet de werkgever tevens de transitievergoeding betalen, ter hoogte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij de beëindiging van het dienstverband na […]

Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer ben je als werkgever verplicht de arbodienst in te schakelen. Dat doe je netjes en je bent in de veronderstelling dat de verzuimbegeleiding zo goed geregeld is. Maar let op! Het Tuchtcollege in Amsterdam heeft op 20 juni 2019 een uitspraak gedaan waarin weer wordt bevestigd dat enkele taken alleen […]

Nadat de Tweede Kamer in februari met het wetsvoorstel instemde heeft de Eerste Kamer dinsdag 28 mei 2019 de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Het is de bedoeling dat deze wet de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk gaat verkleinen. Volgens minister Koolmees is hiermee een stap gezet naar een ‘sterke en […]

Wet Arbeidsmarkt in Balans door Tweede Kamer aangenomen Zoals al eerder aangekondigd in onze nieuwsberichten zal het arbeidsrecht op korte termijn weer ingrijpend veranderen. De Wet Werk en Zekerheid uit 2015 zal deels worden vervangen door de regels uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet is 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede […]

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bepaalt dat er na beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever, een transitievergoeding betaald moet worden aan de werknemer. Ook als een werknemer  twee jaar arbeidsongeschikt is en na die 2 jaar het dienstverband wordt beëindigd. Daar komt verandering in! De eerste kamer heeft namelijk recent ingestemd […]

Een werknemer is sinds 8 jaar in dienst van een uitgever en werkt fulltime. De werknemer verricht iedere vrijdag zijn werkzaamheden vanuit huis. In 2014 is de werknemer door de werkgever aangesproken op zijn functioneren, met name op zijn werkhouding. Ook in 2015 is de werknemer op zijn functioneren aangesproken. Hij ontvangt van de werkgever […]

In een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, gepubliceerd op 27  juli jl. was het volgende aan de hand. Een werknemer is in 2008 in dienst getreden bij zijn werkgever, een uitzendbureau. Van 20 t/m 22 januari stond werknemer ingepland om bij klant X werkzaamheden te verrichten. Hij is echter geen enkele dag verschenen terwijl hij […]

Werkgever is een landelijke organisatie die slachtoffers bijstaat na een misdrijf, calamiteit of een verkeersongeluk. Zij biedt praktische hulp, juridische informatie en emotionele steun. In de media en politiek treedt zij op als belangenbehartiger. Een werknemer heeft samen met een collega nabestaanden in een strafzaak begeleid en hen ondersteund tijdens de zittingen. Tijdens een werkoverleg […]

Vakantie uren bij ziekte

23, mei, 2017

De rechtbank Limburg heeft zich recent weer uitgelaten over de kwestie rondom de opbouw van vakantieuren (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:3293) In deze kwestie ging het om een werkneemster die sinds augustus 2009 bij de werkgever in dienst was getreden. In april 2013 raakte zij arbeidsongeschikt en vanaf april 2015 ontving zij een WIA uitkering. Op dat moment stopte […]

Als een werknemer twee jaar ziek is, eindigt de plicht tot re-integratie voor de werkgever. Althans, dat is wat werkgevers denken, maar helaas, dat is niet het geval. Zolang er een arbeidsovereenkomst is, moet de werkgever doorgaan met re-integratie, ook al stop de loondoorbetalingsplicht na twee jaar. In de uitspraak van de kantonrechter Arnhem van […]