Nadat de Tweede Kamer in februari met het wetsvoorstel instemde heeft de Eerste Kamer dinsdag 28 mei 2019 de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Het is de bedoeling dat deze wet de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk gaat verkleinen. Volgens minister Koolmees is hiermee een stap gezet naar een ‘sterke en goed functionerende arbeidsmarkt’,

Belangrijke andere maatregelen die met de WAB zullen worden ingevoerd zijn:

 • De verlenging van de ketenbepaling van twee naar drie jaar. Werknemers krijgen hierdoor pas na drie jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast contract.
 • De introductie van de cumulatiegrond bij ontslag. Hierdoor kunnen werkgevers straks verschillende ontslaggronden met elkaar combineren. Ontslaat de werkgever een werknemer op basis van deze grond, dan kan de rechter de werknemer wel een extra vergoeding toekennen (maximaal 50% transitievergoeding).
 • De wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding. Denk aan:
  • Een werknemer heeft hier straks vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op, dus niet pas vanaf een dienstverband van 2 jaar.
  • Het schrappen van de afronding op halve dienstjaren. De werkgever moet de transitievergoeding straks berekenen over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst.
  • Het afschaffen van de hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest.
 • Het jaarlijks doen van een aanbod door de werkgever voor een vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten met een nulurencontract of min-maxcontract. Dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden. Daarnaast moet de werkgever een oproepkracht straks minimaal vier dagen van tevoren oproepen (in de cao kan hiervan worden afgeweken).
 • Het wijzigen van de regels voor payrollers. Payrollbedrijven kunnen straks geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.
 • De wijzigingen in de WW-premie. Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contact en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract

Minister Koolmees heeft ook aangegeven dat er voor de zomer stappen moeten worden gezet rond de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp-‘ers. Deze wetgeving moet zorgen voor meer duidelijkheid over de positie van zelfstandigen en schijnzelfstandigheid tegengaan.

Tenslotte heeft minister Koolmees de commissie Borstlap aangesteld, deze commissie onderzoekt de gewenste inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst. Want alleen stappen zetten voor de urgente problemen van nu is niet voldoende, vindt minister Koolmees. De commissie komt eind 2019 met haar aanbevelingen.

Wil je al meer weten over de wetgeving in 2020, neem dan even contact met ons. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.