Arbeidsrecht

Op het gebied van het arbeidsrecht kunnen zich tal van problemen voordoen waarvoor je ons kunt benaderen, zowel als werkgever of als werknemer. Het is een dynamisch rechtsgebied en iedereen heeft er wel mee te maken. Wij adviseren over alle aspecten in het arbeidsrecht; van het opstellen van arbeidsovereenkomsten tot reorganisaties. We helpen mee om problemen te voorkomen. Indien een geschil onvermijdelijk is, staan we je bij in een procedure.

Het arbeidsrecht is een complex rechtsgebied. Het arbeidsrecht is immers continu aan veranderingen onderhevig. Deze veranderingen zijn in gegeven door ingrijpende recente wetswijzigingen, maar ook door de nieuwe jurisprudentie die steeds weer ontstaat.

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De bedoeling van deze wet was dat het ontslagrecht eerlijker, eenvoudiger en goedkoper zou worden. In de praktijk blijkt dat echter niet zo makkelijk.

In 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Preventief advies over de (rechts)positie tussen werkgever en werknemer is daardoor nog belangrijker geworden.

Juridische bijstand nodig in arbeidsrecht?
JM Advocaten is deskundig op het gebied van arbeidsrecht. Benieuwd hoe wij jouw zaak oplossen? Bel 0418-519841, of stel je vraag op onze contactpagina

Kunnen we u helpen?