Bestuursrecht

Wat is bestuursrecht of administratief recht?

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld bij het geven van een subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Ruimtelijk bestuursrecht

De Jong Van Mook Advocaten beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in het ruimtelijk bestuursrecht. Van jurist bij diverse Nederlandse gemeenten (Bunnik, Houten, Nieuwegein, Rotterdam en Schiedam) en milieudiensten (Milieudienst Zuidoost-Utrecht en DCMR Milieudienst Rijnmond) tot juridisch adviseur aan een groot aantal ondernemingen, onder andere in de recreatiesector.

Soorten besluiten

De meestvoorkomende besluiten in het ruimtelijk bestuursrecht waar wij mee te maken krijgen zijn:

  • Bouw- en milieuvergunningen (Omgevingsvergunningen)
  • Dwangsommen en bestuursdwang
  • Bestemmingsplannen

Maar ook alle andere besluiten op ruimtelijk vlak zijn ons niet onbekend.

Juridische bijstand nodig bij bestuursrecht?
De Jong Van Mook Advocaten is zeer ervaren op het gebied van bestuursrecht. Benieuwd hoe wij jouw zaak oplossen? Bel 0418 519841, of stel je vraag op onze contactpagina.

Ons Team

Marcel de Jong

Advocaat

Niki van Mook

Advocaat

Samantha Kranenburg

Advocaat

Kunnen we u helpen?