Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is het recht van alles dat te maken heeft met onroerend goed. Je kunt hierbij denken aan de juridische aspecten van projectontwikkeling, verkoop, koop, huur en verhuur, maar ook het bouwrecht. Deskundige advisering wordt steeds belangrijker, omdat de met vastgoed verband houdende belangen steeds groter worden. De risico’s nemen toe en de juridische vragen waarmee je te maken krijgt, worden ingewikkelder. Projectontwikkelaars, aannemers, eigenaren, beleggers, beheerders, woningcorporaties en overheden (waaronder de belastingdienst) hebben allen hun eigen belangen. Bovendien omvat het vastgoedrecht een diversiteit van regels en wetten, die voortdurend veranderen.

De Jong Van Mook Advocaten kan je onder meer bijstaan:

 • bij het voeren van onderhandelingen
 • bij het opmaken van contracten of de controle ervan
 • als je van mening bent dat uw contractspartij niet aan haar verplichtingen voldoet en je deze partij alsnog tot nakoming wilt bewegen of de overeenkomst op grond van wanprestatie wilt ontbinden
 • als je aansprakelijk wordt gesteld of je een partij aansprakelijk wilt stellen
 • als je een arbitrageprocedure moet voeren
 • als je een vergunningsaanvraag moet doen of indien een vergunningsaanvraag is afgewezen
 • bij het aangaan van een huurovereenkomst of huurrecht gerelateerde geschillen
 • bij geschillen over gebreken aan het gehuurde of de staat van oplevering aan het einde van de huurovereenkomst
 • wanneer je huurder niet betaalt
 • bij de aan-of verkoop van vastgoed
 • bij de aanspraak op bouwkundige garanties
 • bij geschillen of vragen over (particuliere) erfpacht

Juridische bijstand nodig bij vastgoedrecht?
De Jong Van Mook Advocaten is specialist op het gebied van vastgoedrecht. Benieuwd hoe wij jouw zaak oplossen? Bel 0418 519841, of stel je vraag op onze contactpagina.

 

Kunnen we u helpen?