Hoge Raad: bezorgers Deliveroo zijn geen zzp’ers maar werknemers

In 2019 ontstond er discussie tussen de vakbond en Deliveroo. Waren de bezorgers van Deliveroo werknemers of zzp’ers? Zowel de rechtbank als het Gerechtshof oordeelden dat de bezorgers van Deliveroo aan te merken zijn als werknemers. De Hoge Raad heeft op 24 maart 2023 dit oordeel bekrachtigd.

 

Wat was er aan de hand?

Deliveroo heeft besloten vanaf februari 2018 de arbeidsovereenkomsten met de bezorgers niet meer te verlengen. Zij konden wel voor Deliveroo werkzaam blijven, maar dan moesten zij wel zzp’ers worden. Bezorgers van Deliveroo werkten vanaf dat moment op grond van overeenkomsten die werden omschreven als een overeenkomst van opdracht. De vakbond FNV meende echter dat er sprake was van arbeidsovereenkomsten en bracht deze zaak voor de rechter.  De kantonrechter en het hof gaven FNV gelijk en oordeelden dat de bezorgers nog steeds aan te merken waren als werknemers. Deliveroo stelde tegen de uitspraak van het hof beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Standpunt Deliveroo in cassatie

Deliveroo voerde in cassatie aan dat de bezorgers zich mochten laten vervangen door anderen en dat ze volledige vrijheid hadden om een oproep te weigeren. Volgens Deliveroo was er dus niet voldaan aan de vereisten voor een arbeidsovereenkomst.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad gaat niet mee met het standpunt van Deliveroo en oordeelt dat de bezorgers van Deliveroo werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst.

Volgens de Hoge Raad moet gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval. Dat de bezorgers zich mochten laten vervangen en de vrijheid hadden om te bepalen wanneer en of zij werkten, is weliswaar een indicatie dat partijen er geen arbeidsovereenkomst is, maar in het licht van alle andere omstandigheden was hier toch een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. Daarbij woog onder andere mee dat het praktische belang van de vervangingsmogelijkheid voor de bezorgers gering was.

Gevolg voor de praktijk

Met deze uitspraak wordt wederom duidelijk dat de contractuele beschrijving onvoldoende is om ervan uit te kunnen gaan dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt. Deze uitspraak zal zeker gevolgen hebben voor platformarbeid, maar in hoeverre heeft deze uitspraak ook gevolgen voor de aankomende wetgeving op het gebied van werken als zzp’er? De kans is groot dat deze uitspraak wordt meegenomen in de aankomende wetswijzigingen en het inhuren van zzp’ers nog verder onder druk komt te staan.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:HR:2023:443