Tijdelijke verhuur van woningen wordt verboden

Pas sinds 2016 was het mogelijk om een woning tijdelijk te verhuren, zonder dat de huurder aan het einde van de huurperiode van maximaal 2 jaar aanspraak kon maken op huurbescherming, mits het einde van de huur op de juiste wijze was aangezegd. Destijds is die mogelijkheid in het leven geroepen om meer huurwoningen beschikbaar te maken.

Volgens tweedekamerleden van PvdA en Christenunie bleek in de praktijk echter dat er niet veel meer woningen beschikbaar kwamen door de mogelijkheid van tijdelijke verhuur, maar dat huurders wel voortdurend in een onzekere positie terecht kwamen en verder dat iedere wisseling van huurders werd aangegrepen om de huur fors te verhogen.

Dat heeft geleid tot een wetsvoorstel om de mogelijkheid van tijdelijke verhuur te schrappen zodat dit niet meer zal zijn toegestaan. Dat wetsvoorstel is op 16 mei 2023 door de Tweede Kamer aangenomen en de verwachting is dat ook de Eerste Kamer ermee in zal stemmen.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de nieuwe regeling in zal gaan, maar verhuurders moeten er nu al rekening mee houden dat zij binnenkort niet meer tijdelijk zullen kunnen verhuren.

Heb je een vraag over de tijdelijke verhuur van woningen of over gevolgen voor je huurovereenkomsten als de wet in werking treedt, neem dan contact met ons op.