Windmolens in Hoenzadriel

Op 5 augustus 2020 heeft de gemeenteraad van Maasdriel bekend gemaakt dat (onder andere) het ontwerp-bestemmingsplan waarmee de bouw van windmolens in Hoenzadriel mogelijk wordt gemaakt, ter inzage wordt gelegd. Dat betekent dat de mogelijkheid om tegen dit windpark bezwaar te maken al op 15 september 2020 (morgen dus!) eindigt. De windmolens mogen volgens het ontwerp-bestemmingsplan een maximale tiphoogte hebben van 220 meter.

Niet veel inwoners van Hoenzadriel, Velddriel, Hedel, Empel en de Bossche wijk Maaspoort zullen zich realiseren dat ze tegen deze windmolens, waar zij vanuit hun woonomgeving zicht op hebben, na die datum geen bezwaar meer kunnen maken.

De officiële term die gebruikt wordt is dat zienswijzen kunnen worden ingediend tegen het plan. Hoewel dat klinkt als iets vrijblijvends, is de volgende fase dat er een beroepschrift kan worden ingediend bij de Raad van State, maar dat dit alleen kan door mensen die ook zienswijzen hebben ingediend. Dus wie de kans morgen laat verlopen, kan daarna niets meer doen.

Argumenten die worden gehanteerd bij het indienen van een zienswijze tegen een windmolenpark kunnen bijvoorbeeld gaan over zichthinder en horizonvervuiling, over geluidhinder en mogelijk schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook over het gevaar als er een molenblad af zou breken en naar beneden storten, of de impact die de molens hebben op flora en fauna in de buurt.

Dus wie zich niet kan vinden in de plaatsing van windmolens in Hoenzadriel, dien uiterlijk morgen (15 september 2020) een zienswijze in met de argumenten waarom deze windmolens er niet moeten komen, of neem contact met ons op als wij u daarbij van dienst kunnen zijn. Wij zijn bereikbaar via info@jmadvocaten.nl.