Huurverlaging door corona in de horeca

Er is de afgelopen periode al veel te doen geweest over horeca bedrijven die door de gedwongen sluitingen als gevolg van de corona pandemie de huur van hun pand niet meer konden opbrengen.

Op 30 september heeft de de procureur generaal bij de Hoge Raad daar een advies over uitgebracht, waarvan de verwachting is dat de Hoge Raad dat zal overnemen. Daarmee worden de spelregels neergelegd waar de rechtbanken in voorkomende zaken mee te werken hebben, dus kan het voor iedere horeca-ondernemer, en verhuurder, van belang zijn om vooraf al te weten wat die regels zijn. Helaas zijn de regels niet zwart-wit, en laten ze nog flink wat ruimte voor discussiue, maar toch vinden wij het van belang om onze cliënten erop te wijzen.

Een gedwongen sluiting van de horeca in verband met de coronapandemie is in principe een omstandigheid waarvan de gevolgen niet geheel aan de huurder kunnen worden toegerekend. De huurder heeft door die omstandigheid immers niet het gebruik van het gehuurde kunnen maken wat hij had mogen verwachten. Daardoor is er sprake van een gebrek aan het gehuurde. Dat is uiteraard allemaal anders als er in de huurovereenkomst expliciet iets is afgesproken over deze omstandigheden.

Maar wat is dan het gevolg van dat “gebrek”?

Het gevolg van een gebrek aan het gehuurde kan aanleiding zijn om de huur evenredig te verminderen. Daarbij speelt een rol dat de gevolgen van een overeenkomst niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid mogen zijn.

Als een ondernemer voor zijn omzet afhankelijk is van bezoekend publiek, dus dat kunnen behalve horeca-gelegenheden ook winkels zijn, dan is een gedwongen sluiting een onvoorziene omstandigheid die tot huurvermindering kan leiden. Maar of dat zo is hangt af van de omstandigheden van het geval.

De huurprijsvermindering voor de duur van de gevolgen moet dan worden afgestemd op het geleden nadeel van de huurder (omzetverlies). Daarbij moeten dan uiteraard de gebruikte steunmaatregelen in aanmerking worden genomen, en geldt als uitgangspunt dat het uiteindelijk verlies door huurder en verhuurder wordt gedeeld.

Het volledige advies zelf lezen kan via deze link.