Ontslag op staande voet terecht, ook in hoger beroep, na overgieten water in eigen Dopper fles

In 2020 heeft de kantonrechter in Haarlem besloten dat een ontslag op staande voet van een werknemer van KLM catering terecht was. De werknemer is in hoger beroep gegaan en vorige week heeft het Gerechtshof besloten dat het ontslag op staande voet in stand blijft omdat de werknemer de inhoud van een flesje water zichzelf onrechtmatig hebben toegeëigend.

Wat is er gebeurd?

De werknemer was werkzaam voor een cateringbedrijf dat cateringactiviteiten verzorgt voor KLM. Hij was reeds 25 jaar in dienst bij dit bedrijf en had een goede staat van dienst. Op 10 oktober 2019 deed zich echter een incident voor dat tot een ontslag op staande voet heeft geleid.

De werknemer heeft op die dag water uit een flesje in zijn persoonlijke Dopper fles gegoten. Een Dopper fles die alle werknemers hebben ontvangen. In de gedragscode staan regels voor het gebruik van de Doppers fles, waaronder: ‘De Dopper kun je op de geïnstalleerde tappunten op de afdeling vullen met water en daar waar dat is toegestaan gebruiken als je tijdens je werk dorst hebt.’

Maar ook:

“Onrechtmatige toe-eigening is verboden, net als fraude.

Let op: onder ‘onrechtmatige toe-eigening’ wordt onder andere verstaan:

1. (…)

2. het binnen KCS eten, drinken of proeven van andermans producten zonder duidelijke toestemming van een Director van KCS.

De maatregelen zijn zeer streng, namelijk ontslag op staande voet.”

Bij het overgieten van het water uit het flesje naar zijn Dopper fles werd de werknemer betrapt door zijn leidinggevende, waarna er een gesprek heeft plaatsgevonden. De werknemer bekende het flesje water te hebben gepakt en het water in zijn Dopper fles te hebben gegoten. Zijn werkgever accepteerde dit niet en besloot de werknemer te ontslaan. De werkgever vindt dat de werknemer het water onrechtmatig heef toegeëigend en conform de gedragscode moet dat met ontslag op staande voet bestraft worden.

De kantonrechter heeft de werkgever in het gelijk gesteld. De werknemer heeft de kwestie voorgelegd aan het Gerechtshof.

Ook in hoger beroep wordt de werknemer in het ongelijk gesteld. Het ontslag op staande voet is terecht gegeven. De werknemer is bekend met het zero tolerance beleid uit de gedragscode van de werkgever.

De omstandigheden, zoals het lange dienstverband en zijn goede staat van dienst, tasten de rechtsgeldigheid van het ontslag niet aan. Na 25 jaar staat de werknemer, enkel met een Dopper fles in zijn handen, op straat.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer hoe belangrijk het voor zowel werkgever als werknemer is dat een reglement een belangrijk instrument is binnen een organisatie. Regelmatig updaten en zorgen dat het op de juiste wijze van toepassing is verklaard, zijn van groot belang. We helpen je er graag bij.