Verschil tussen vervallen en verjaren vakantiedagen

Rond deze tijd wordt u overspoeld met artikelen over vervallen en verjaren van vakantiedagen. Helaas worden deze termen vaak door elkaar gehaald. Wat is het verschil en waarom is het relevant?

Vervallen

De wettelijke vakantiedagen ????????? binnen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De vakantiedagen over 2020 vervallen dus per 1 juli 2021. Wanneer vakantiedagen vervallen, is het niet mogelijk voor de werknemer om door een zogenaamde stuitingshandeling de termijn te verlengen.

Verjaren

De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen niet (een veel gemaakte fout), maar ???????? na 5 jaar. De verjaring kan wel gestuit worden. Dit is een mededeling van de werknemer aan de werkgever dat hij nog steeds recht heeft op deze dagen. Zo kan deze termijn verlengd worden.

Tip

Check even in uw reglementen of u de juiste terminologie heeft gebruikt, zodat de wettelijke vakantiedagen daadwerkelijk vervallen in plaats van verjaren. Verjaring is namelijk een gunstige afwijking in het voordeel van de werknemer, waardoor de werknemer ineens de verjaring kan stuiten en een stuwmeer aan vakantiedagen kan opbouwen.