Sluiting rookruimtes op het werk vanaf 1 januari 2022

Op 1 juli 2021 moesten alle rookruimtes in (semi)publieke en openbare gebouwen zijn gesloten. Per 1 januari 2022 moeten ook alle rookruimtes in het bedrijfsleven gesloten zijn. Dat houdt in dat alle rookruimtes op het werk per 2022 gesloten moeten zijn.

Arrest Hoge Raad

In het Nationaal Preventieakkoord was oorspronkelijk opgenomen dat alle rookruimtes in de horeca met ingang van 2022 gesloten moeten zijn en ook het bedrijfsleven per 2023 geen rookruimtes meer heeft. In september 2019 heeft de Hoge Raad echter bepaald dat rookruimtes in de horeca in strijd zijn met het verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO-Kaderverdrag) en daarom per direct moesten sluiten. Reden om ook de sluiting in het bedrijfsleven te versnellen.

Rookvrije werkplek

Werknemers hebben recht op een rookvrije werkplek. Dit volgt onder meer uit de Tabaks- en Rookwarenwet, maar ook uit de Arbowetgeving kan een dergelijke verplichting worden afgeleid. Werkgevers waren daarom al verplicht het roken op de reguliere werk- en pauzeplekken te verbieden. Dit verbod geldt voor alle plekken waar de werknemers kunnen komen, zoals de kantine, overlegruimtes, de indoor fietsenstalling en de bedrijfsauto. Op dit moment is het nog mogelijk specifieke rookruimtes aan te wijzen binnen het bedrijf, maar met ingang van 1 januari 2022 is dit ook verboden. Werkgevers hebben vanaf deze datum niet alleen de plicht het rookverbod in te stellen, maar tevens toe te zien op de naleving van dit beleid binnen het bedrijf.

Wordt het rookverbod toch overtreden, dan heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de mogelijkheid een boete aan de werkgever op te leggen met een hoogte variërend tussen de € 450 ,- en € 4500,-.

Rookbeleid

Kunnen werknemers tijdens werktijd dan nog roken? Ja, maar alleen in de open lucht. Een overdekte fietsenstalling of afdak voor een bedrijfsgebouw zijn waarschijnlijk niet te kwalificeren als ‘open lucht’. Een werkgever heeft de plicht duidelijkheid te scheppen over de rooksituaties. Heb je als werkgever nog te maken met rokende werknemers, dan is het dus van belang om een gedegen rookbeleid op te stellen. Een onderdeel van dit rookbeleid kan zijn dat werknemers geen betaalde rookpauze meer mogen opnemen. Uiteraard kan niet verboden worden dat de werknemer in eigen tijd in de open lucht rookt, maar het stimuleren van een rookvrije bedrijf mag natuurlijk wel. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een stoppen-met-rokenprogramma.